Naprapat

Mona Neslin Nordli

Behandlingsdager
Kontakt Info


41224570

mona@dinhelse.net

Timebestilling


Søker etter underliggende årsak

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon.

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen.

Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker (ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse).
Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulike behandlingsteknikker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse.

Din Helse - Stjørdal © 2021