Osteopat D.O

Ida Tronseth Wognild

Behandlingsdager
Kontakt Info


41224570

ida@dinhelse.net

Timebestilling


Vi er opptatt av sammenhengen i kroppen.

Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på deg og din helse.

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag som anatomi, fysiologi og sykdomslære. Osteopaten tar utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også fravær av smerter og funksjonsplager i muskeler og ledd. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.

– Norsk OsteopatforbundHva kan du forvente når du kommer til en osteopat?

En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med. Vi tar også stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg for videre utredning.

Behandling

I behandlingen bruker vi teknikker som: bløtvevsbehandling, triggerpunktsbehandling og manipulasjoner (knekking). Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både de fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.Din Helse - Stjørdal © 2021