Vilkår og BetingelserPartene
Selger
Firmanavn: Din Helse Stjørdal AS
Kontaktadresse: Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal
E-post: kontakt@dinhelse.net
Telefonnummer: 41224570
Organisasjonsnummer: 921 069 715

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Betaling
Betaling kan gjøres med kort eller via paypal.

Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen står beskrevet i vår timeplan: oppstartsdato på treningen.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet, og vi har 14 dagers angrefrist.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Din Helse Stjørdal vil følge vedtak Forbrukertvistutvalget fatter.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

.

Din Helse Stjørdal beholder retten til å avlyse timer ved liten påmelding.
Ved avlysing av timer eller kurs vil du få refundert hele beløpet. Din Helse - Stjørdal © 2018