Vilkår og betingelser

Partene
Selger
Firmanavn: Din Helse Stjørdal AS
Kontaktadresse: Kjøpmannsgata 13, 7500 Stjørdal
E-post: kontakt@dinhelse.net
Telefonnummer: 41224570
Organisasjonsnummer: 921 069 715

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Betaling
Betaling kan gjøres med kort eller via vipps

Levering
Levering av tjenesten fra selgeren til kjøperen står beskrevet i vår timeplan: oppstartsdato på treningen.

Din Helse Stjørdal beholder retten til å avlyse timer ved liten påmelding.
Ved avlysing av timer eller kurs vil du få refundert hele beløpet.