Vilkår og Betingelser


All påmelding er bindende. Det gis ingen refusjon ved avmelding. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil klassene kunne overføres til neste semester uten vederlag. Dette må kartlegges  så tidlige som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft. Din Helse Stjørdal beholder retten til å avlyse timer ved liten påmelding.

DinHelse_Trans_Landscape_Medium

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Din Helse - Stjørdal © 2018